Poetas Marcelijus Martinaitis ir mokytoja Violeta Tapinienė

Poetas Marcelijus Martinaitis ir mokytoja Violeta Tapinienė