Mažos trobelės langas. 2017

Tie mažų trobelių langai lyg talismanas, kurį dažnas nešiojam savo atminty. Pro juos, patraukę užuolaidą, patys žiūrėjom į kelią arba mus namo trumpam grįžtančius nebejauni tėvai stebėjo, ir žvilgsniams iš abipus susitikus, stiklai blyksteldavo…
Brangių susitikimų ir išsiskyrimų liudytojai – trobelių, grytelių,namelių langai…