Mano muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja Krištaponienė mus išmokė ne tik dainavimo pagrindų, bet ir laikysenos scenoje. Jos „Na, merginos” suvargusias kaimų mergeles paversdavo gulbėmis :) Suburtos į ansamblį „Pašvaistė“ tapome kviečiamos į kitų rajono mokyklų, kolūkių šventes.
Apkabinau savo mieląją Mokytoją po daugybės metų. Nelengva lemtis Jai teko: po automobilio ratais žuvo mažas sūnelis, anksti mirė vyras, svetur gyvena dukra. Bet Mokytoja nepasiduoda. Aldona Krištaponienė apie 20 metų vadovauja Rokiškio „Bočiams“. 20 metų kiekvieną pirmadienį veda repeticijas. Toks muzikos kareivis.
Pečiuose nuo sunkaus akordeono diržų jau gilios įdubos… o Ji vis groja. Nuostabioji.