Žymų Archyvai: Tigrai

Antausis ar palaiminimas?

Nuotr. Mama ,sesuo Nijolė, aš ir brolis Ramutis.

Vasario 9 prasidės ugninės Beždžionės metai (pagal Rytų kalendorių). Gimusiems Tigro metais jie žadami labai blogi. Esą sumenks gyvybinė energija, kils problemų su sveikata, aplankys finansinės problemos. Na, beveik smerčius.
Kad nors kiek viską amortizuotume ir išgyventume iki Tigrams nepalankių metų pabaigos (2017 sausio 28) siūloma daug medituoti ir pasikeisti savo vardą. Tą kaip matote aš padariau – prijungiau antrą vardą Ona, gautą bernavojimo/ sutvirtinimo metu.
xxx
Kažkaip tėvai ilgokai neprisiruošė manęs pabermavoti (taip pas mus sakydavo), ir rengiausi tai šventei gal kokių 5-6 būdama. Lankiau pamokėlės bažnyčioje ir jaučiausi ramiai ir džiugiai. Tik štai paskutinę dieną broliai pasikvietė mane už alyvų krūmo ir liūdnais veidais pranešė, kad turi pasakyti, kaip bus iš tikrųjų.
Detalių jau neprisimenu, bet esmės nepamiršau. Jie pasakė, kad kai kunigas sukalbės maldelę, jis man trenks antausį. Tu, sako, tvirtai atsistok, kad nenugriūtum, nes kuo didesnis vaikas, tuo jam smarkiau kunigas kerta. Mat, didesni vaikai didesnių ir nuodėmių yra padarę.
Kai visus vaikus išrikiavo, aš pertempiau savo „krikštamotę” į patį eilės galą. Galvoju, kol visiems tuos antausius skaldys, kunigui ranka pavargs, ir man ne taip skaudžiai klius. O kunigas ne nuo tos pusės pradėjo, ir prie manęs pirmos priartėjo. Viskas buvo kaip broliai sakė. Po trumpos maldos jis pakėlė ranką – aš staigiau atsitūpiau. Dar nebuvau pasiruošus smūgio priimti.
Kol už smakro paėmęs kunigas mane tiesino ir kažką kalbėjo, susitaikiau su žiauriu likimu…ir jokio antausio nebuvo, tik atsargus prisilietimas prie skruosto ir palaiminimas.