Spalvos (2013)

Spalvos (2013)

Žaliasis lapas kaip paletė, ant kurio dailininkas Vėjas užtėškė kelias kitas spalvas.